top of page

& Provokation

våra författare:

 

Tero Nauha, Heresy & provocation
föddes i Hyvinge, Finland. Han är performancekonstnär och konstnär. Nauha avslutar just nu sin PhD i konstnärlig forskning vid Konstuniversitetets teaterhögskola i Helsingfors. Hans senaste artiklar kan läsas online på RUUKKU och JARs vetenskapliga magasin. Olika arbeten av honom har visats på CSW Kronika i Bytom, Poland, Performance Matters i London, New Performance Turku festival och Kiasma Theatre i Helsinki, för att nämna några exempel.

 

http://www.teronauha.com

 

Jeuno Je Kim & Ewa Einhorn, Civilisation & Provocation -The Ultimate Krabstadt Fanbook

Jeuno JE Kim är en författare och konstnär. Hon var delansvarig för utformandet av mastersprogrammet Critical and Pedagogical Studies vid Malmö konsthögskola. BA of Arts from Oberlin College och MA i Feminist Liberation Theology vid Harvard University. MFA från University of Illinois i Chicago. Ewa Einhorn är bildkonstnär och arbetar med tecknad satir och rörliga bilder.

 

Mor & Jerry,Western problems & provocation

 

Mom and Jerry consider themselves living, nomadic pieces of art. They see their surroundings, wherever they are, as a stage for their everlasting protest and rebellion against established values, political correctness and snobbery. As artists, provocateurs and outsiders, Mom and Jerry attempt to criticize and mock the excluding, elitist, hierarchical structure of the high art machinery. By acting out the privileged classes spoken and unspoken prejudices against the non-educated masses´ perception of high culture, Mom and Jerry ridicules and questions the validity of the establishments´ define moral values, as well as the matter of good and bad taste.

 

 

Bokserien produceras genom utställningar, samtal och performance
 

bottom of page